matan צד שרת

The Couch

פלטפורמה המאפשרת למשתמשים להעביר שידור וידאו חי, תוך שהם עושים פרשנות לשידורי טלוויזיה קיימים.

matan צד שרת

ROWMIS

אפליקציה המאפשרת למודדים וסוקרי קרקעות לסמן אזורים ונקודות ייחוס חשובות במהלך הפרוייקט, וכמו כן למדוד שטחים וקורדינאטות.

matan צד שרת

Reach Effects

פיתוח מאפס של מערכת סחר במדיה הכוללת לוגיקה מורכבת של ניהול אוטומטי של קמפיינים של מפרסמים והפניית תנועה בהתאם לאלגוריתמי ארביטראז'.